Prowadzimy montaże z materiałów powierzonych, na podstawie dostarczonej dokumentacji.
  • regały sklepowe
  • regały magazynowe
  • antresole
  • inne elementy wyposażenia
Wykonujemy dodatkowo:
  • przebudowy sklepów
  • przeprowadzki regałów magazynowych
  • przeglądy techniczne regałów
  • serwis techniczny regałów
  • odbiór techniczny regałów
  • protokoły odbioru i przekazania do użytkowania.